+1-888-123-1234 info@company.com

Begeleiding

Als gediplomeerd PSYCHOLOOG NIP en gecertificeerd COACH & COUNSELOR bied ik uiteenlopende vormen van begeleiding. Ik maak hierbij gebruik van een holistische (integratieve) benadering. Binnen deze benadering wordt er vanuit gegaan, dat problemen of klachten op verschillende niveaus ontstaan en deze met elkaar in verbinding staan: emotioneel, lichamelijk, gedragsmatig, sociaal, cognitief en spiritueel. Al deze dimensies worden bij de diagnostiek en begeleiding betrokken.

In mijn begeleiding ga ik er verder vanuit, dat ieder mens beschikt over de innerlijke wijsheid ten opzichte van zijn of haar probleem én de oplossing daarvan. Dit betekent, dat jij in de therapie centraal staat en jouw verantwoordelijkheid en inbreng een belangrijke plaats innemen. Mijn rol hierin is die van procesbegeleider. Omdat in mijn ogen iedereen uniek is, is de behandeling op maat en maak ik gebruik van verschillende methoden, technieken en behandelvormen, passend bij jou en jouw proces.

Om een idee te krijgen van mijn aanbod nodig ik je uit om onder de verschillende functies te kijken.